DİSPERGATÖRLER VE İYON TUTUCULAR

LAVORAL CMS

Fosfor içermeyen dispergatör/iyon tutucu; selüloz elyaflarının ve bunların sentetiklerle karışımlarının ön işlemlerinde kullanılır; boyama ve sabunlama için özel; anyonik

INDITEX


Broşür Talebi

LAVORAL GR

Özellikle selülozik elyaflar ve karışımlarının alkali kaynatma prosesi için uygun redüktif ajan; metal iyonlarının (demir) şelat yapılma etkisi ve selüloz üzerinde antioksidan etkisi


Broşür Talebi

LAVORAL SY 40

Fosfor içermeyen dispergatör/iyon tutucu; ön işlem, boyama ve sabunlama proseslerinde kullanılır; yüksek performans; asidik form; anyonik


Broşür Talebi

SEQUION 30NA30

Dispergatör/iyon tutucu; pamuk ve karışımlarının ön işlemlerinde kullanılır; ipekte serisin uzaklaştırma için özeldir

INDITEX


Broşür Talebi

SEQUION AF

Özellikle yüksek metal iyonları içeren keten veya pamuk elyaflarının
asidik pişme işlemleri için iyon tutucu

bluesign®, ZDHC


Broşür Talebi

SEQUION EDA

Megalase EDA ile birlikte tek adımda enzimatik haşıl sökme ve asidik pişirme için asidik iyon tutucu-dispergatör


Broşür Talebi

SEQUION M 250

Selülozik elyaflar ve karışımlarının tüm ön işlemleri ve boyamaları için iyon tutucu/dispergatör; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; hem kontinü hem de diskontinü prosesler için uygundur; anyonik

GOTS, ZDHC


Broşür Talebi

SEQUION M 500

Yüksek konsantrasyonlu iyon tutucu/dispergatör; selüloz elyafları ve karışımlarının tüm ön işlemleri ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; yüksek demir tutma kapasitesine sahip olup; pad-batch, pad-steam ve pad-roll prosesleri için uygundur; anyonik

GOTS


Broşür Talebi

SEQUION MC 200

Yüksek konsantrasyonlu fonksiyonel iyon tutucu/dispergatör; selülozik elyaflarının ve karışımlarının, merserizasyon dahil tüm ön işlemlerinde kullanılır; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi bulunmaz, boyama ve sabunlama için de uygundur; yüksek konsantrasyonda silikat ve sertlik içeren kasar banyolarında çökmeleri engeller

GOT, bluesign®, ZDHC


Broşür Talebi

SEQUION MRT

Özellikle sertlik üzerinde etkili iyon tutucu/dispergatör; selüloz elyafları ve karışımlarının tüm ön işlemleri ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; kontinü veya diskontinü proseslerde kullanılır; boyarmadde üzerinde demetalizasyona neden olmaz; anyonik


Broşür Talebi

SEQUION TM 300

Yüksek konsantrasyonlu iyon tutucu/dispergatör; sertliğe karşı maksimum iyon tutma gücü; sertlik oranı yüksek sular ile yapılan ön işlemlerde tavsiye edilir; boyamada kullanılmaz; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi vardır


Broşür Talebi

SOLOPOL ZB

Ekolojik olarak gelişmiş dispergatör/iyon tutucu; şeker polimeri esaslı; tüm ön işlem ve boyamalar için uygun; diskontinü proseslerdeki ön işlemler için özel; biyolojik olarak parçalanabilir; anyonik


Broşür Talebi

SOLOPOL ZB CONC.

Solopol ZB’nin yüksek konsantre versiyonu; yüksek verim

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi