KATALİZÖRLER

CATAL HPB

Granül formunda hidrojen peroksit aktivatörü; diskontinü sistemlerde, iplik/dokuma kumaşların kasarında kullanılır; selülozik elyafların hasarını azaltır ve yüksek hidrofilite kazandırır; özellikle yüksek sıcaklıklara ve alkalilere hassas elyafların boyama öncesi ön işlem proseslerinde kullanıldığında avantaj sağlar


Broşür Talebi