SOLVENT ETKİLİ YAĞ SÖKÜCÜLER

IDROSOLVAN 1000

Idrosolvan E500’ün yüksek konsantre versiyonu

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi

IDROSOLVAN DSE NEW

Yağ/vaks/mumlar ile kirlenmiş selülozik ipliklerin ön işlemleri için klor türevleri içermeyen, özel solvent etkili deterjan; orta sıcaklıklarda da (60-70°C) etkilidir; anyonik/noniyonik

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi

IDROSOLVAN E-500

Ağır lekeli mamüller ve/veya parafinli ham kumaşların yıkanması için çevre dostu yağ sökücü/ıslatıcı; anyonik/noniyonik

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi

IDROSOLVAN E-CO

Ekolojik solventler içeren yağ sökücü/ıslatıcı; düşük köpük; biyolojik olarak parçalanabilir; kontinü ve diskontinü proseslerde, veya güçlü türbülanslı (flow-jet) sistemlerde işlem gören farklı tip kumaşların ön işlemleri için uygun; anyonik/noniyonik

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi

IDROSOLVAN RO 7

Silikon yağları da dahil olmak üzere yağları mükemmel emülsifiye etme özelliğine sahip yağ sökücü/ıslatıcı; diskontinü proseslerde çeşitli tip örgü kumaşların ön işlemleri için kullanılır; kontinü yıkamalarda da kullanılır; otomatik dozajlanabilir; yüksek performans; düşük köpük; biyolojik olarak parçalanabilir; noniyonik

GOTS, bluesign®, ZDHC, INDITEX


Broşür Talebi