ENZİMLER VE HAŞIL SÖKÜM YARDIMCI ÜRÜNLERİ

IDROSOLVAN M 90

Akrilik (örn. Wisacril) veya polyester esaslı ürünler (örn. Wisester) ile haşıllanmış polyester çözgü iplikleri için haşıl söküm amaçlı özel yardımcı ürün; alkali tamponlayıcı ve dispersiyon etkisine sahip; yüzey aktif içermez

INDITEX


Broşür Talebi

MEGALASE EDA

Yüksek sıcaklıklara ve Sequion EDA ile elde edilen kuvvetli asidik ortamlara dayanıklı haşıl söküm malzemesi; selülozik elyafların asidik ortamda enzimatik haşıl sökme işlemleri için uygun olup: asidik pişirme ve enzimatik haşıl sökmenin tek adımda yapılmasını sağlar


Broşür Talebi

MEGALASE HT-S

Nişasta türevleri ile haşıllanmış kumaşlar için alfa-amilaz enzimi; yüksek sıcaklıklardaki proseslerde de kullanılabilir

INDITEX


Broşür Talebi

MEGALASE KLR

Ağartma işleminin sonunda hidrojen peroksit kalıntılarının giderilmesi için özel katalaz enzimi

INDITEX


Broşür Talebi

MEGALASE KO LIQ.

Nişasta haşılını parçalama yeteneğine sahip özel yardımcı kimyasal; oksidatif haşıl sökümde (padbatch) kullanılır

INDITEX


Broşür Talebi

MEGALASE L 50/E

Nişasta türevleri ile haşıllanmış kumaşların haşıl sökümü için alfa amilaz enzimi; 65°C ‘de maksimum aktiviteye sahip

INDITEX


Broşür Talebi