VİSKON KATKILARI MODİFİYE AJANLARI

STOKOMIN EB

Tekstil filament iplikleri ve kesikli elyaflar için viskon katkısı ve modifiye edicisi; e-beam ile işlenmiş hamurlar için özellikle uygun; stabiliteyi arttırır; azotlu bileşimlerin polialkilen oksit kombinasyonu; noniyonik


Broşür Talebi

STOKOMIN EBT

Viskoz modifiye edici; yüksek yaş dayanım modüllü elyafların üretiminde kullanım için spesifik; elyaf mukavemeti ve çekim performansını arttırır; azotlu bileşimlerin alkilen oksit kombinasyonu; noniyonik


Broşür Talebi

STOKOMIN V

Tekstil filament iplikleri ve kesikli elyaflar için viskon katkısı ve modifiye edicisi; etoksile yağ amini; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik


Broşür Talebi

STOKOMIN VC

Modifiye edici; lastik kord üretimi için uygun; etoksile yağ amini; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik


Broşür Talebi

STOKOMIN MI 171

Viskon eğirme banyolarında eğirme kabiliyetini geliştirmek için yüzey aktif katkı; özellikle tekstil ve teknik filament iplikleri için; alkoksile poliamin kombinasyonu; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik


Broşür Talebi

STOKOMIN MIB

Viskon eğirme banyolarında eğirme kabiliyetini geliştirmek için yüksek tuz içerikli yüzey aktif katkı; özellikle teknik iplikler için; eğirme banyosunun ara yüzey gerilimini düşürür; nitröz içeren etilen oksit katkısı; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik


Broşür Talebi

STOKOMIN SAZ

Yüzey aktif eğirme banyo katkısı; özellikle teknik iplikler için uygun; eğirme banyosunda ve düzelerde sert birikintilerin oluşumunu engeller, etilenoksit bileşimi; noniyonik, eğirme banyosun da katyonik


Broşür Talebi

ANTISPUMIN 4399

Viskon eğirme banyosu için köpük kesici; modifiye polialkilen glikol, noniyonik


Broşür Talebi

ANTISPUMIN 7872

FDA onaylı, yüksek verimli ve suda disperge olabilen köpük kesici; geniş sıcaklık ve pH aralıklarında çalışır; bu hem uygulama banyosunda hem de köpük oluşumunun istenmediği, örneğin su jetli dokusuz yüzey eldesi (spunlace) gibi sonraki işlem adımlarında önemlidir, polisiloksan emülsiyonu esaslı; noniyonik


Broşür Talebi

ANTISPUMIN 7786

FDA onaylı, köpük kesici; spin finish ile birlikte köpük seviyesini kontrol altında tutmak için kullanılır; polisiloksan emülsiyonu esaslı; noniyonik


Broşür Talebi