POLYESTER FİLAMENTLER İÇİN SPIN FINISH

PUROPOL PE 22

Yüksek hızlı eğirme ve yalancı büküm işlemleri için spin finish; her tür ısıtıcıya uygun; mükemmel filament kohezyonu ile birlikte düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar, yıkamayla kolayca uzaklaştırılabilir; karbonik asit esterleri, antistatik madde ve özel katkı maddelerinin kombinasyonu; noniyonik


Broşür Talebi

PUROPOL PE 67

Yüksek hızlı iplik eğirme ve yalancı büküm işlemleri için spin finish; her tür ısıtıcıya uygundur; mükemmel filament kohezyonu ile birlikte düşük yüzey ve ara yüzey gerilimi, düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar; karbonik asit esterleri, antistatik maddeler ve özel katkı maddelerinin kombinasyonu; noniyonik; yüksek ısıda sert su ile yüksek çözelti stabilitesi


Broşür Talebi

ESTESOL PE 875

Biyolojik olarak parçalanabilir, LOY ve FDY prosesleri ve özellikle ATY aplikasyonları ile termal stabilitenin gerekli olduğu uygulamalar için özel, termostabil ve düşük emisyonlu spin finish; yüksek sıcaklıkta gelişmiş solüsyon stabilitesi mevcuttur; haşıl uyumlu değil, mükemmel boya düzgünlüğü, yıkamayla kolayca uzaklaşabilir; karbonik asit ester, emülgatör ve antistatiklerin kombinasyonu, zayıf anyonik


Broşür Talebi

ESTESOL PE 591

Biyolojik olarak parçalanabilir; LOY, POY, FDY prosesleri için termostabil ve düşük emisyonlu spin finish; özellikle yüksek denye aralığı için uygun ve mono filamentlerde orta denyeler için tasarlanmış; sudaki çözünürlüğü sayesinde kolayca uzaklaştırılabilir; özel katkı maddeleri ve karbonik asit ester kombinasyonu; zayıf anyonik


Broşür Talebi

ESTESOL PE 88

Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil spin finish; düşük ve orta numaralı FDY ve çözgülü örme aplikasyonları için tasarlanmış, ATY prosesleri için de uygun, düşük friksiyon karakteristikleri; mükemmel boya düzgünlüğü sağlar, yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; karbonik asit esteri, ester yağı, emülsifiye edici ve antistatik ajanlarının kombinasyonu, zayıf anyonik


Broşür Talebi

ESTESOL PE 888

Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil spin finish; yüksek denye FDY için tasarlanmış; ATY için de uygun, düşük sürtünme özellikleri; mükemmel boya düzgünlüğü sağlar, yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; karbonik asit ester, ester yağı, emülgatör ve antistatiklerin kombinasyonu, zayıf anyonik; yüksek ısıda sert su ile yüksek çözelti stabilitesi mevcuttur


Broşür Talebi

ESTESOL PE 620

FDY iplikleri, özellikle düşük numaralarda yalancı büküm işlemleri için spin finish, orta denye mono-filamentler için tasarlanmış olup çok düşük dinamik sürtünme ve çok iyi antistatik özellikler sağlar; haşıl uyumu iyi olup, yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; ester yağı, emülgatör ve antistatik kombinasyonu, zayıf anyonik


Broşür Talebi

ESTESOL PE 796

Orta numaralı multifilament iplikler için spin finish; su jetli dokuma tezgahları için uygun; haşıl uyumlu, yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; ester yağı, emülgatör ve antistatik kombinasyonu, zayıf anyonik


Broşür Talebi

ESTESOL PF 61

Teknik PA HT (yüksek mukavemetli) iplikler için spin finish, çok geniş numara aralığı için uygun, mükemmel termostabiliteye sahip; yağ asidinin poliglikol esteri ve antistastik kombinasyonu; noniyonik


Broşür Talebi