DİSPERGATÖRLER VE İYON TUTUCULAR

PERMULSIN AO 300

Yüksek verimli anti-oligomer; polyester boyama ve redüktif yıkama için özel; aynı zamanda dispersiyon ve iyon tutma özelliklerine sahip; tüm pH koşularında stabil; şeker polimeri esaslı; ekolojik olarak geliştirilmiş; köpüksüz; anyonik

GOTS, bluesign®, ZDHC, INDITEX


Broşür Talebi

PERMULSIN DNMS G

Dispergatör ve çözücü; dispers boyalar ve aynı zamanda küp ve kükürt boyalar için uygun; anyonik; granül formda

INDITEX


Broşür Talebi

PERMULSIN ELF

Dispergatör ve çözücü ajan; sıvı formda, ekstra düşük formaldehit

GOTS, ZDHC, bluesign®


Broşür Talebi

PERMULSIN ELF EXTRA

Dispergatör ve çözücü ajan; toz formda, ekstra düşük formaldehit

GOTS, bluesign®, ZDHC


Broşür Talebi

PERMULSIN TFA

Dispergatör/egalizatör; bazik, asit, dispers boyalar ve optik beyazlatıcılar için uygun; payet; noniyonik

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi

PERMULSIN TFA/50

Egalizatör/dispergatör; katyonik ve dispers boyalar için özel; aynı banyoda kullanılan anyonik ve katyonik boyaların çökmesini engeller; noniyonik

GOTS, INDITEX


Broşür Talebi

SEQUION M 250

İyon tutucu/dispergatör; selülozik elyaf ve karışımlarının tüm ön işlem ve boyamaları için; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit ile kasar için özel; boyarmadde üzerinde demetalize etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; hem kontinü hem de diskontinü prosesler için uygundur; anyonik

GOTS


Broşür Talebi

SEQUION M 500

Yüksek verimli iyon tutucu/dispergatör; selülozik elyaf ve karışımlarının tüm ön işlem ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit ile kasar için özel; boyarmadde üzerinde demetalize etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; pad-batch, pad-steam ve pad-roll prosesleri için uygundur; demir üzerinde yüksek şelat yapma gücüne sahip; anyonik

GOTS


Broşür Talebi

SEQUION MC 200

Fosfonat esaslı iyon tutucu ve dispergatör; boyarmadde üzerinde demetalize etkisi yok; birçok tekstil aplikasyonunda boyarmadde çözücüsü ve çökme önleyici olarak kullanılır

GOTS


Broşür Talebi

SEQUION MRT

İyon tutucu/dispergatör; özellikle sertlik üzerinde etkili, selülozik elyaflar ve karışımlarının ön işlem ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; hem kontinü hem de diskontinü proseslerde kullanılır; boyarmadde üzerinde demetalizasyon yapmaz; anyonik


Broşür Talebi

SOLOPOL ZB

Boyama prosesleri için dispergatör; reaktif ve direkt boyarmaddelerin çözünürlüklerini arttırır; fikse olmamış boyarmaddelerin yıkanması için de uygun; biyolojik olarak parçalanabilir; şeker polimeri esaslı, ekolojik olarak gelişmiş; anyonik

GOTS, INDITEX, bluesign®, ZDHC


Broşür Talebi

SOLOPOL ZB CONC.

Yüksek konsantrasyonda Solopol ZB

GOTS, INDITEX, bluesign®, ZDHC


Broşür Talebi